מגמת אתלטיקה

 

מגמת האתלטיקה בחטיבת ארן פועלת מספר שנים. מגמת האתלטיקה שלנו פועלת למען קידומם של האתלטים בחולון , לשם שיפור הישגי התלמידים, פיתוח הכושר הגופני הכללי ופיתוח כושר הגופני האישי, לימוד וליטוש של יסודות האתלטיקה,שיפור בריאותם, ניצול זמנם הפנוי באופן נאות ועיצוב אישיותם והתנהגותם הפעילויות שלנו כוללות כמה תחומים ומבוצעות לאחר שעות הלימודים.

כותרת אלמנט

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי.

כותרת אלמנט

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת