מגמת מנהיגות ערכית בדרך ארץ

 

תכנית הלימודים במגמת המנהיגות משלבת את לימודי השל"ח (שדה, לאום, חברה) עם תכנית כיתת המנהיגות. במסגרת התכנית לומדים 3 שעות שבועיות, ויוצאים למספר סיורים לימודיים ברחבי הארץ, לגיחה מחנאית למשך שלושה ימים ומסעות ברחבי הארץ למשך שלושה ימים. המנהיגות שאליה מכוונת הפעילות בכיתה מבוססת על רציונל לפיו הערכים של היחיד הם אלו שמכשירים אותו להיות מודל להובלת האחר. חלק מרכזי בלמידה מהווה הקשר בין התלמידים לבין סביבתם במטרה להיות משמעותיים בעשייה הכיתתית וכן הבית ספרית. הבסיס לכלל העשייה בשיעורים הוא תחום השל"ח המתמקד בעשייה ערכית – חינוכית שבבסיסה מונח הקשר שבין התלמיד לבין החברה לארץ בה הוא חי. מטרת לימודי של"ח היא טיפוח אהבת הארץ, הגברת הזיקה והקשר לארץ-ישראל, לימוד עברה ומורשתה של ישראל. התוכנית עבור כיתת המנהיגות בחטיבה היא תלת שנתית, הכוללת מערך סיורים מובנה, המביא להיכרות שיטתית עם הארץ לאורכה ולרוחבה.  כיתת המנהיגות מהווה מודל למנהיגות ערכית, לוקחת אחריות ומובילה בתחומי החברה השונים ומניעה תהליכים ערכיים בבית הספר, בקהילה ובחברה.

תמונות

גיחות במגמה

בכיתת מנהיגות ילדי הכיתה מקבלים את התפקוד על כל הגיחה והם מנהלים אותה בכיף ובאהבה

ימי גיבוש למגמה

ילדי המגמה יוצאים ליום שלם של משחקים משימות אתגרים וכמובן הרבה כיף

הגדרות כלליות כניסה למערכת